Postup spuštění vzdálené pomoci pro Chrome

1. krok

Klikněte na obrázek pro stažení programu.

BTL vzdálená pomoc

BTL vzdálená pomoc

2. krok

Po kliknutí na obrázek se v levém spodním rohu prohlížeče zobrazí následující okno. V tomto okně klikněte na Uložit.

Chrome_1_step

3. krok

Po kliknutí na Uložit v předešlém kroku započne stahování samotného programu, což je signalizováno blikáním zeleného kruhu okolo ikony programu opět v levém spodním rohu prohlížeče. Po tom, co okolo ikony přestane blikat zelený kruh, tak je stahování dokončeno. Klikněte prosím na ikonu programu, či na text TeamViewerQS.exe.

Chrome_2_step

4. krok

Po splnění předešlého kroku dojde otevření následujícího dialogového okna, kde se klikne na Spustit.

Chrome_3_step

5. krok

Po chvilce čekání se už spustí samotný program. Servisnímu technikovi sdělte číslo, které se objeví v poli ID. Toto číslo se zobrazí stejně, jak jde vidět na ilustrativním obrázku.

vzdalena_podpora_app

6. krok

V tuto chvíli už bude servisní technik připojen k Vašemu počítači a započne servisní zásah.