Postup spuštění vzdálené pomoci pro Internet Explorer

1. krok

Klikněte na obrázek pro stažení programu.

BTL vzdálená pomoc

BTL vzdálená pomoc

2. krok

Objeví se následující dialogové okno, zde klikněte na Spustit.

IE_1_step

3. krok

V dalším kroku dochází ke stažení programu. Po dokončení stahování se automaticky objeví dialogové okno z následujícího kroku.

IE_2_step

4. krok

Zde klikněte opět na Spustit.

IE_3_step

5. krok

Po chvilce čekání se už spustí samotný program. Servisnímu technikovi sdělte číslo, které se objeví v poli ID. Toto číslo se zobrazí stejně, jak jde vidět na ilustrativním obrázku.

vzdalena_podpora_app

6. krok

V tuto chvíli už bude servisní technik připojen k Vašemu počítači a započne servisní zásah.